Dublin Leprechauns 7 San Rafael Pacifics 6 Dublin Leprechauns 7 San Rafael Pacifics 6
Your Ad here Advertise with us

Dublin Leprechauns 7 San Rafael Pacifics 6

7/3/2024-Dublin Leprechauns 7 San Rafael Pacifics 6

This game was played on 7/3/2024 at Fallon Field
 R   H   E 
SRF    6   12   0 
DUB    7   14   2